Xã hội hóa trung tâm bảo trợ xã hội: Liệu có khả thi? 30/07/2016

Theo chủ trương của Bộ LĐTB&XH, mục tiêu đến năm 2020 các trung tâm bảo trợ xã hội trên cả nước sẽ tự chủ được về nguồn kinh phí. Mục tiêu xã hội hóa các trung tâm bảo trợ xã hội không đơn giản là kêu gọi tấm lòng hảo tâm từ các cá nhân và tổ chức, mà còn biến các trung tâm chuyên biệt trở thành các đơn vị dịch vụ có thu. Tuy nhiên lộ trình này liệu có khả thi khi mà phần lớn các trung tâm vẫn còn vướng mắc về cơ chế hoạt động.
Thống kê văn bản

Văn bản đến của Bộ

Số văn bản đến trong ngày
7

Văn bản đi của Bộ

Số văn bản đi trong ngày
0

Văn bản đến Đơn vị

Số văn bản đến trong ngày
0

Văn bản đi Đơn vị

Số văn bản đi trong ngày
0

Bản quyền thuộc về trung tâm Thông tin, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Điện thoại: (84-4) 62703614/62703618; Fax(84-4) 6270 3609; Email: lasic@molisa.gov.vn