|

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG


THỐNG KÊ

Doanh nghiệp, công dân: 3,823
Hồ sơ đồng bộ lên cổng DVCQG: 7
Hồ sơ qua Một cửa liên thông: 24

THÔNG BÁO

Theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ sẽ chuyển sang địa chỉ mới http://dichvucong.molisa.gov.vn

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 6270 3618 - Email: support@molisa.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội